Official Gazette

Regulaminy wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.

M.P.1996.1.11 | uchwała z dnia 29 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Wzory pieczęci wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum.

M.P.1996.1.10 | uchwała z dnia 29 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Regulamin Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1996.1.8 | uchwała z dnia 29 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1996.1.7 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1996.1.6 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Kwaśniewskiego.

M.P.1996.1.5 | postanowienie z dnia 23 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Iwańca.

M.P.1996.1.4 | postanowienie z dnia 23 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1996.1.3 | uchwała z dnia 22 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Wysokość ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.

M.P.1995.68.771 | obwieszczenie z dnia 27 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Uprawianie żeglugi na wodach granicznych rzeki Odry, rzeki Odry Zachodniej i rzeki Nysy Łużyckiej.

M.P.1995.68.769 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia pracowników.

M.P.1995.68.768 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Wykonanie niektórych przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników.

M.P.1995.68.766 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Krajowemu Biuru Wyborczemu.

M.P.1995.68.762 | zarządzenie z dnia 20 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku od towarów i usług od niektórych towarów i usług.

M.P.1995.67.756 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zmiany w składzie Rady Ministrów.

M.P.1995.67.754 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 1995 r. | Akt indywidualny

Uczczenie ofiar stanu wojennego.

M.P.1995.67.753 | uchwała z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt nienormatywny

25 rocznica tragicznych wydarzeń grudniowych na Wybrzeżu.

M.P.1995.67.752 | uchwała z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Krajowy program zapobiegania zakażeniom HIV i opieki nad żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS 1996-1998.

M.P.1995.67.751 | uchwała z dnia 14 grudnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1995 r.

M.P.1995.66.750 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 1995 r.

M.P.1995.66.749 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 1995 r.

M.P.1995.66.748 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Stopa procentowa dla naliczania dywidendy obligatoryjnej oraz wysokość składki na Fundusz Pracy.

M.P.1995.66.747 | obwieszczenie z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Opłaty za czynności organów administracji miar.

M.P.1995.66.746 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie wzoru, próby i masy (wagi) monety nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia jej do obiegu.

M.P.1995.66.745 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 1995 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1995.66.744 | zarządzenie z dnia 27 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

M.P.1995.66.742 | zarządzenie z dnia 11 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.65.741 | postanowienie z dnia 18 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.1995.65.740 | postanowienie z dnia 12 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.739 | postanowienie z dnia 11 października 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.1995.65.738 | postanowienie z dnia 11 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.65.737 | postanowienie z dnia 11 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.736 | postanowienie z dnia 9 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.735 | postanowienie z dnia 5 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.734 | postanowienie z dnia 5 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.65.733 | postanowienie z dnia 5 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.65.732 | postanowienie z dnia 4 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.731 | postanowienie z dnia 2 października 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.65.730 | postanowienie z dnia 29 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.729 | postanowienie z dnia 27 września 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.1995.65.728 | postanowienie z dnia 27 września 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: postanowienie o nadaniu orderów.

M.P.1995.65.727 | postanowienie z dnia 27 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.726 | postanowienie z dnia 25 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.65.725 | postanowienie z dnia 25 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.65.724 | postanowienie z dnia 25 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.65.723 | postanowienie z dnia 25 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.722 | postanowienie z dnia 22 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.721 | postanowienie z dnia 19 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.65.720 | postanowienie z dnia 18 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.65.719 | postanowienie z dnia 18 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1995.65.718 | postanowienie z dnia 13 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.65.717 | postanowienie z dnia 13 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.65.716 | postanowienie z dnia 13 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.65.715 | postanowienie z dnia 12 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.65.714 | postanowienie z dnia 11 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.713 | postanowienie z dnia 7 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.65.712 | postanowienie z dnia 7 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.65.711 | postanowienie z dnia 7 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.710 | postanowienie z dnia 5 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.65.709 | postanowienie z dnia 4 września 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.65.708 | postanowienie z dnia 31 sierpnia 1995 r. | Akt indywidualny

Zwołanie Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.1995.65.707 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 1996 r.

M.P.1995.64.706 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Podwyższenie kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

M.P.1995.64.705 | obwieszczenie z dnia 5 grudnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Zasady ustalania opłat za czynności związane z badaniami i certyfikacją oraz ich maksymalna wysokość.

M.P.1995.64.704 | zarządzenie z dnia 3 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Określenie terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 1996 r.

M.P.1995.64.702 | zarządzenie z dnia 8 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 1995 r.

M.P.1995.64.701 | zarządzenie z dnia 29 listopada 1995 r. | Akt nienormatywny

Zaniechanie poboru podatku od towarów i usług od zakładów pracy chronionej.

M.P.1995.64.700 | zarządzenie z dnia 7 grudnia 1995 r. | Akt utracił moc

Przeciwdziałanie bezrobociu wśród młodzieży.

M.P.1995.64.696 | uchwała z dnia 1 grudnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów.

M.P.1995.63.695 | zarządzenie z dnia 12 października 1995 r. | Akt utracił moc

Wzory zgłoszenia kandydata i listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin.

M.P.1995.62.694 | uchwała z dnia 28 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie poboru w 1996 r.

M.P.1995.62.693 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1995 r. | Akt utracił moc

Sporządzanie i przekazywanie danych statystycznych na cele obronne w zakresie pojazdów samochodowych i maszyn.

M.P.1995.62.692 | zarządzenie z dnia 16 listopada 1995 r. | Akt utracił moc