Official Gazette

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.44.502 | postanowienie z dnia 17 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Określenie wzoru ogłoszenia o wyborze oferty oraz dodatkowe informacje, jakie muszą być zawarte w ogłoszeniu.

M.P.1995.43.501 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia ośrodków zamiejscowych prokuratur rejonowych.

M.P.1995.43.500 | zarządzenie z dnia 25 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.43.498 | postanowienie z dnia 7 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 1995 r.

M.P.1995.42.497 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1995 r.

M.P.1995.42.496 | obwieszczenie z dnia 15 sierpnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 1995 r.

M.P.1995.42.495 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Częściowe zaniechanie ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych osób prawnych.

M.P.1995.42.489 | zarządzenie z dnia 11 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.42.487 | postanowienie z dnia 17 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.42.486 | postanowienie z dnia 16 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Wynagradzanie pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.1995.42.485 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu urzędom celnym.

M.P.1995.41.484 | zarządzenie z dnia 7 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.41.482 | postanowienie z dnia 15 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w IV kwartale 1995 r.

M.P.1995.40.480 | obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w drugim kwartale 1995 r.

M.P.1995.40.479 | obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Określenie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w rolnictwie nie uspołecznionym z 1 ha przeliczeniowego.

M.P.1995.40.478 | zarządzenie z dnia 1 sierpnia 1995 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie ceny 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 1995 r.

M.P.1995.40.477 | zarządzenie z dnia 25 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.1995.40.476 | postanowienie z dnia 29 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.40.475 | postanowienie z dnia 23 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Postępowanie dyscyplinarne w Najwyższej Izbie Kontroli.

M.P.1995.40.474 | zarządzenie z dnia 8 sierpnia 1995 r. | Akt utracił moc

Średnia cena sprzedaży drewna tartacznego iglastego w pierwszym półroczu 1995 r.

M.P.1995.39.473 | komunikat z dnia 28 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: uchwała w sprawie regulaminu Państwowej Komisji Wyborczej.

M.P.1995.39.471 | uchwała z dnia 24 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.1995.39.465 | postanowienie z dnia 25 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.39.464 | postanowienie z dnia 19 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.39.463 | postanowienie z dnia 18 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.39.462 | postanowienie z dnia 15 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.39.461 | postanowienie z dnia 12 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie informacji o działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1994 r.

M.P.1995.38.460 | obwieszczenie z dnia 25 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Uznanie za rezerwat przyrody.

M.P.1995.38.459 | zarządzenie z dnia 27 czerwca 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.38.458 | postanowienie z dnia 1 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.38.457 | postanowienie z dnia 29 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.38.456 | postanowienie z dnia 12 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.1995.38.455 | postanowienie z dnia 11 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.38.454 | postanowienie z dnia 3 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.38.453 | postanowienie z dnia 3 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.38.452 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.38.451 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.38.450 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.38.449 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 1995 r. | Akt indywidualny

Zm.: wskaźniki przyrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 1995 r.

M.P.1995.37.448 | obwieszczenie z dnia 2 sierpnia 1995 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie kontroli dewizowej przez Narodowy Bank Polski.

M.P.1995.37.446 | zarządzenie z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu działania Rady do Spraw Autostrad.

M.P.1995.37.445 | zarządzenie z dnia 20 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych.

M.P.1995.37.444 | zarządzenie z dnia 27 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Nadanie odznaczeń.

M.P.1995.37.443 | postanowienie z dnia 7 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.1995.37.442 | postanowienie z dnia 1 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.1995.37.441 | postanowienie z dnia 16 maja 1995 r. | Akt indywidualny

Wybór członka Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.1995.37.440 | uchwała z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 60. rocznicy pierwszych deportacji Polaków do Kazachstanu.

M.P.1995.37.439 | uchwała z dnia 21 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników zatrudnionych w izbach wytrzeźwień.

M.P.1995.36.435 | zarządzenie z dnia 14 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

M.P.1995.36.431 | zarządzenie z dnia 14 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników Biura Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

M.P.1995.36.430 | zarządzenie z dnia 14 lipca 1995 r. | Akt jednorazowy

Działania na rzecz wspierania procesów naprawczych w bankach spółdzielczych.

M.P.1995.36.429 | rezolucja z dnia 12 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Projekt zmiany ustawy o finansowaniu gmin.

M.P.1995.36.428 | rezolucja z dnia 12 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w II kwartale 1995 r.

M.P.1995.35.427 | komunikat z dnia 17 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena skupu żyta w II kwartale 1995 r.

M.P.1995.35.426 | komunikat z dnia 10 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1995 r.

M.P.1995.35.425 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 1995 r.

M.P.1995.35.424 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1995 r.

M.P.1995.35.423 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 1995 r.

M.P.1995.35.422 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w II kwartale 1995 r.

M.P.1995.35.421 | obwieszczenie z dnia 17 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny

Szczególne zasady rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

M.P.1995.35.418 | zarządzenie z dnia 5 lipca 1995 r. | Akt utracił moc

Należności świadków, biegłych i specjalistów w postępowaniu kontrolnym.

M.P.1995.35.417 | zarządzenie z dnia 15 maja 1995 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

M.P.1995.35.416 | uchwała z dnia 14 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senatora.

M.P.1995.35.415 | uchwała z dnia 13 lipca 1995 r. | Akt indywidualny

Obsadzenie wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 - Skierniewice.

M.P.1995.35.414 | postanowienie z dnia 27 czerwca 1995 r. | Akt indywidualny

Założenia polityki mieszkaniowej państwa.

M.P.1995.35.413 | rezolucja z dnia 6 lipca 1995 r. | Akt nienormatywny