Official Gazette

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

M.P.2019.870 | obwieszczenie z dnia 23 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Obsługa w turystyce zdrowotnej" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2019.869 | obwieszczenie z dnia 9 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Podjęcie przez Komisję Europejską decyzji zmieniającej Program Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska.

M.P.2019.867 | komunikat z dnia 13 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Wysokość stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020.

M.P.2019.866 | obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wysokość opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w 2020 r.

M.P.2019.863 | ogłoszenie z dnia 10 września 2019 r. | Akt utracił moc

Inicjatywa "Wspólna Infrastruktura Informatyczna Państwa".

M.P.2019.862 | uchwała z dnia 11 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za II kwartał 2019 r.

M.P.2019.861 | obwieszczenie z dnia 12 września 2019 r. | Akt utracił moc

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2019.860 | obwieszczenie z dnia 5 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

M.P.2019.859 | postanowienie z dnia 19 września 2019 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ministra Inwestycji i Rozwoju.

M.P.2019.858 | postanowienie z dnia 19 września 2019 r. | Akt indywidualny

Wykaz zawodów szkolnictwa branżowego o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.

M.P.2019.857 | obwieszczenie z dnia 11 września 2019 r. | Akt obowiązujący

Upamiętnienie ofiar zbrodni pomorskiej z 1939 r.

M.P.2019.852 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 40. rocznicy powstania Konfederacji Polski Niepodległej.

M.P.2019.847 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

M.P.2019.846 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.845 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.843 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.842 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.841 | postanowienie z dnia 23 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu senator Anny Marii Anders.

M.P.2019.840 | postanowienie z dnia 27 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.839 | postanowienie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie pomocy udzielonej Polakom przez Węgrów w czasie II wojny światowej.

M.P.2019.835 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 r.

M.P.2019.834 | obwieszczenie z dnia 2 września 2019 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2019.833 | obwieszczenie z dnia 2 września 2019 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2019.830 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2019.829 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.828 | postanowienie z dnia 15 lipca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.827 | postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.826 | postanowienie z dnia 24 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.825 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.824 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.823 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.822 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.821 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.820 | postanowienie z dnia 25 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.819 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.818 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.817 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.816 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.815 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.812 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.811 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.810 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.809 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

"Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na lata 2019-2022".

M.P.2019.808 | uchwała z dnia 13 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.807 | obwieszczenie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.806 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.805 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2019.804 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2019.803 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.802 | postanowienie z dnia 4 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.801 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2019.800 | postanowienie z dnia 27 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2019.799 | postanowienie z dnia 16 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2019.797 | obwieszczenie z dnia 16 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana obwieszczenia w sprawie pozostałych kosztów jednostkowych oraz stawki dofinansowania.

M.P.2019.795 | obwieszczenie z dnia 5 września 2019 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komisarza Wyborczego w Katowicach III.

M.P.2019.789 | uchwała z dnia 22 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach III.

M.P.2019.788 | uchwała z dnia 22 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

M.P.2019.786 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.783 | obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2019.782 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2019.781 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny