Official Gazette

Wygaśnięcie funkcji Komisarza Wyborczego w Katowicach III.

M.P.2019.788 | uchwała z dnia 22 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.

M.P.2019.786 | uchwała z dnia 31 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.783 | obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2019.782 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wyrażenie zgody na powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

M.P.2019.781 | uchwała z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2019.778 | postanowienie z dnia 30 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Policji.

M.P.2019.777 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Użycie żołnierzy Żandarmerii Wojskowej do udzielenia pomocy Służbie Ochrony Państwa.

M.P.2019.776 | zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Pozostałe koszty jednostkowe oraz stawka dofinansowania.

M.P.2019.775 | obwieszczenie z dnia 28 sierpnia 2019 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie sprawozdania finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za 2018 r.

M.P.2019.774 | komunikat z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

M.P.2019.772 | zarządzenie z dnia 26 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.770 | obwieszczenie z dnia 8 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020.

M.P.2019.769 | uchwała z dnia 5 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Sterującego do spraw Elektronicznego Systemu Poboru Opłat.

M.P.2019.764 | zarządzenie z dnia 14 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

M.P.2019.762 t.j. | zarządzenie z dnia 23 listopada 2017 r. | Akt utracił moc

Liczba wyborców ujętych w rejestrach wyborców.

M.P.2019.757 | komunikat z dnia 12 sierpnia 2019 r. | Akt utracił moc

Określenie wzoru legitymacji poselskiej w IX kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.756 | zarządzenie z dnia 17 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I.

M.P.2019.755 | uchwała z dnia 5 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

100. rocznica utworzenia Związku Podhalan.

M.P.2019.751 | uchwała z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

M.P.2019.750 | zarządzenie z dnia 6 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2019.749 | postanowienie z dnia 13 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Wysokość kwoty wymienionej w art. 41 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2020.

M.P.2019.747 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wysokość kwoty wymienionej w art. 262 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa na rok 2020.

M.P.2019.746 | obwieszczenie z dnia 12 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Wybór Marszałka Sejmu.

M.P.2019.745 | uchwała z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Agencji Wywiadu.

M.P.2019.744 t.j. | zarządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. | Akt obowiązujący

Zmiana w składzie Rady Ministrów.

M.P.2019.743 | postanowienie z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt indywidualny

Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2019 r.

M.P.2019.742 | komunikat z dnia 9 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020.

M.P.2019.738 | obwieszczenie z dnia 24 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

M.P.2019.737 | uchwała z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt nienormatywny

Włączenie kwalifikacji rynkowej "Rusznikarz - dyplom mistrzowski" do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

M.P.2019.736 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska prokuratorskie.

M.P.2019.733 | obwieszczenie z dnia 23 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Maksymalne opłaty za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na rok 2020.

M.P.2019.732 | obwieszczenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. | Akt jednorazowy

Upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

M.P.2019.731 | uchwała z dnia 31 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Upamiętnienie 30. rocznicy śmierci Kazimierza Sabbata.

M.P.2019.730 | uchwała z dnia 19 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku.

M.P.2019.728 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2019.727 | zarządzenie z dnia 29 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu.

M.P.2019.726 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach.

M.P.2019.725 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wykaz aktów delegowanych.

M.P.2019.722 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2019.719 | obwieszczenie z dnia 10 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska asesorskie w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

M.P.2019.718 | obwieszczenie z dnia 16 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Umowa o komunikacji lotniczej. Auckland.2018.08.22.

M.P.2019.716 | umowa z dnia 22 sierpnia 2018 r. | Akt obowiązujący

100. rocznica podpisania traktatu wersalskiego.

M.P.2019.715 | uchwała z dnia 12 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2019.714 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 2/18.

M.P.2019.713 | wyrok z dnia 17 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.711 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.710 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.709 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.708 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.707 | postanowienie z dnia 19 czerwca 2019 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.706 | postanowienie z dnia 17 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2019.705 | postanowienie z dnia 17 maja 2019 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M.P.2019.703 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2019 r. | Akt jednorazowy

Sytuacja radiacyjna kraju w II kwartale 2019 roku.

M.P.2019.702 | komunikat z dnia 15 lipca 2019 r. | Akt utracił moc

Wskaźnik zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych w I półroczu 2019 r.

M.P.2019.701 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny

Średnia krajowa cena skupu pszenicy w I półroczu 2019 r.

M.P.2019.700 | obwieszczenie z dnia 18 lipca 2019 r. | Akt nienormatywny