Official Gazette

Treść oświadczenia złożonego przez osobę pełniącą funkcję publiczną.

M.P.2005.41.554 | obwieszczenie z dnia 7 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o powołanie na stanowisko sędziego.

M.P.2005.41.553 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2005.41.551 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Zamachy terrorystyczne w Londynie.

M.P.2005.41.550 | oświadczenie z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności.

M.P.2005.41.549 | uchwała z dnia 8 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Liwiusza Ilasza.

M.P.2005.40.546 | komunikat z dnia 7 lipca 2005 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.40.544 | obwieszczenie z dnia 4 lipca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zm.: regulamin Trybunału Konstytucyjnego.

M.P.2005.40.542 | uchwała z dnia 6 lipca 2005 r. | Akt jednorazowy

Uczczenie pamięci ofiar zamachów w Londynie.

M.P.2005.40.541 | uchwała z dnia 12 lipca 2005 r. | Akt utracił moc

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.40.540 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.40.539 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.40.538 | postanowienie z dnia 29 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 70. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

M.P.2005.40.537 | uchwała z dnia 30 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jana Pyszki.

M.P.2005.39.536 | komunikat z dnia 27 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2005.39.535 | ogłoszenie z dnia 21 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2005.39.533 | obwieszczenie z dnia 30 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.39.531 | postanowienie z dnia 28 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.39.530 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.39.529 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.39.528 | postanowienie z dnia 27 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.39.527 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.39.526 | postanowienie z dnia 17 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2005.39.525 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.39.524 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.39.523 | postanowienie z dnia 14 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.39.522 | postanowienie z dnia 30 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie tytułu profesora.

M.P.2005.39.521 | postanowienie z dnia 20 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2005.39.520 | postanowienie z dnia 6 maja 2005 r. | Akt indywidualny

Zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska.

M.P.2005.38.518 | komunikat z dnia 23 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Wykaz nawozów, które można wprowadzać do obrotu.

M.P.2005.38.516 | obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów.

M.P.2005.38.515 | postanowienie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.38.514 | postanowienie z dnia 15 lutego 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.38.513 | postanowienie z dnia 26 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.38.512 | postanowienie z dnia 6 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Bubla.

M.P.2005.37.510 | komunikat z dnia 20 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.37.508 | obwieszczenie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Sprawozdanie o źródłach pozyskania środków finansowych przez partię polityczną Unia Pracy - Od Nowa.

M.P.2005.36.505 | komunikat z dnia 13 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2006.

M.P.2005.36.504 | obwieszczenie z dnia 9 czerwca 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów.

M.P.2005.36.502 | postanowienie z dnia 9 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.36.501 | postanowienie z dnia 8 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie na stopnie generalskie.

M.P.2005.36.500 | postanowienie z dnia 10 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.499 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.498 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.497 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.496 | postanowienie z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.495 | postanowienie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.494 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.493 | postanowienie z dnia 6 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.492 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.491 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.490 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.489 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.36.488 | postanowienie z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2005.36.487 | postanowienie z dnia 2 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Macieja Giertycha.

M.P.2005.35.485 | komunikat z dnia 8 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2005.35.483 | obwieszczenie z dnia 7 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.35.482 | obwieszczenie z dnia 1 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zarejestrowanie Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Marka Borowskiego.

M.P.2005.34.473 | komunikat z dnia 6 czerwca 2005 r. | Akt indywidualny

Liczba, przewidzianych do objęcia, stanowisk sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

M.P.2005.34.472 | obwieszczenie z dnia 2 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w III kwartale 2005 r.

M.P.2005.34.471 | obwieszczenie z dnia 24 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym udzielono w 2004 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.

M.P.2005.34.470 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2005 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

M.P.2005.34.468 | uchwała z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wyrażenie zgody na ustanowienie przez Rzecznika Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego.

M.P.2005.34.467 | uchwała z dnia 3 czerwca 2005 r. | Akt obowiązujący