Official Gazette

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.19.306 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.19.305 | postanowienie z dnia 5 stycznia 2005 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.19.304 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.19.303 | postanowienie z dnia 20 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.19.302 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: ogłoszenie w sprawie możliwości udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2005.18.301 | ogłoszenie z dnia 21 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Możliwość uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego.

M.P.2005.18.300 | ogłoszenie z dnia 21 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wielkość średniej dziennej wewnętrznej konsumpcji paliw ciekłych w 2004 r.

M.P.2005.18.299 | obwieszczenie z dnia 17 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie rejestru aktuariuszy.

M.P.2005.18.298 | obwieszczenie z dnia 21 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

M.P.2005.18.297 | zarządzenie z dnia 30 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.18.296 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.18.295 | postanowienie z dnia 17 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.18.294 | postanowienie z dnia 16 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie 65. rocznicy zbrodni katyńskiej.

M.P.2005.18.293 | uchwała z dnia 22 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2005 r.

M.P.2005.17.292 | obwieszczenie z dnia 10 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych.

M.P.2005.17.291 | obwieszczenie z dnia 10 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

M.P.2005.17.289 | zarządzenie z dnia 18 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.17.288 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.17.287 | postanowienie z dnia 14 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.17.286 | postanowienie z dnia 13 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.17.285 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.17.284 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2005.17.283 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.17.282 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi.

M.P.2005.17.281 | uchwała z dnia 17 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Sześćdziesiąta rocznica walk o Wał Pomorski.

M.P.2005.17.280 | uchwała z dnia 17 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie pamięci wielkiego Polaka Stanisława Staszica.

M.P.2005.17.279 | uchwała z dnia 17 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.16.277 | obwieszczenie z dnia 14 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.16.276 | obwieszczenie z dnia 7 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Wysokość kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

M.P.2005.16.275 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych.

M.P.2005.16.274 | obwieszczenie z dnia 11 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Rozwoju Nauki i Technologii.

M.P.2005.16.270 | zarządzenie z dnia 14 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Dostępu Szerokopasmowego do Internetu.

M.P.2005.16.269 | zarządzenie z dnia 14 marca 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.16.268 | postanowienie z dnia 15 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.16.267 | postanowienie z dnia 10 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.16.266 | postanowienie z dnia 9 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.16.265 | postanowienie z dnia 30 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.16.264 | postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2005.16.263 | uchwała z dnia 11 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Uczczenie pamięci Henryka Wieniawskiego.

M.P.2005.16.262 | uchwała z dnia 10 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Zwolnienie stanowiska sędziowskiego.

M.P.2005.15.258 | obwieszczenie z dnia 1 marca 2005 r. | Akt nienormatywny

Treść oświadczenia złożonego przez osobę ubiegającą się o wpis na listę adwokatów.

M.P.2005.15.257 | obwieszczenie z dnia 1 marca 2005 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2005.15.256 | zarządzenie z dnia 9 marca 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.15.255 | postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za IV kwartał 2004 r.

M.P.2005.14.253 | obwieszczenie z dnia 25 lutego 2005 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie zmian w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

M.P.2005.14.252 | obwieszczenie z dnia 24 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M.P.2005.14.249 | zarządzenie z dnia 4 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderu.

M.P.2005.14.248 | postanowienie z dnia 6 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2005.14.247 | postanowienie z dnia 3 grudnia 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.14.246 | postanowienie z dnia 26 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.14.245 | postanowienie z dnia 26 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu i odznaczeń.

M.P.2005.14.244 | postanowienie z dnia 22 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Meksyk-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie turystyki. Warszawa.2004.05.14.

M.P.2005.13.236 | umowa międzynarodowa z dnia 14 maja 2004 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu zarejestrowanych kancelarii notarialnych.

M.P.2005.12.235 | obwieszczenie z dnia 31 stycznia 2005 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2005.11.231 | komunikat z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Możliwość rozszerzenia koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.

M.P.2005.11.230 | ogłoszenie z dnia 18 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2004 r. i w drugim półroczu 2004 r.

M.P.2005.11.229 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2005 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2005.11.228 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2005 r. | Akt nienormatywny

Wykaz organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Polityki Społecznej.

M.P.2005.11.227 | obwieszczenie z dnia 10 lutego 2005 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

M.P.2005.11.226 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2005 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.11.225 | postanowienie z dnia 29 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.11.224 | postanowienie z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2005.11.223 | postanowienie z dnia 17 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.11.222 | postanowienie z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2005.11.221 | postanowienie z dnia 16 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.11.220 | postanowienie z dnia 15 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.11.219 | postanowienie z dnia 15 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.11.218 | postanowienie z dnia 15 listopada 2004 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2005.11.217 | postanowienie z dnia 15 listopada 2004 r. | Akt indywidualny