Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.2008.70.630

Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2008 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej

nr 110-48-2008

Na podstawie art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odwołuję Pana Edwarda PIETRZYKA z dniem 31 sierpnia 2008 r. ze stanowiska Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Iraku.