Official Gazette

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.94.805 | postanowienie z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

70. rocznica śmierci Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza.

M.P.2008.94.804 | uchwała z dnia 4 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 90. rocznicy przyznania kobietom w Rzeczypospolitej Polskiej praw wyborczych.

M.P.2008.94.802 | uchwała z dnia 5 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Publikacja listy podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

M.P.2008.93.801 | uchwała z dnia 28 października 2008 r. | Akt utracił moc

Graniczne kwoty przychodu dla 2008 r. stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent.

M.P.2008.92.799 | komunikat z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Kwota zasiłku pogrzebowego.

M.P.2008.92.797 | komunikat z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwach w trzecim kwartale 2008 r.

M.P.2008.92.796 | obwieszczenie z dnia 27 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen dóbr inwestycyjnych za III kwartał 2008 r.

M.P.2008.92.795 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.92.793 | obwieszczenie z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.92.792 | obwieszczenie z dnia 25 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

M.P.2008.92.791 | obwieszczenie z dnia 28 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2008.92.789 | zarządzenie z dnia 2 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt U 1/08.

M.P.2008.91.788 | wyrok z dnia 26 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek, którym udzielono w 2007 r. dotacji celowych w ustawowo określonym zakresie.

M.P.2008.91.785 | obwieszczenie z dnia 25 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Wysokość stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni, na rok 2009.

M.P.2008.90.783 | obwieszczenie z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.90.782 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: Regulamin Senatu.

M.P.2008.90.781 | uchwała z dnia 20 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt Kp 2/08.

M.P.2008.89.780 | wyrok z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.89.779 | obwieszczenie z dnia 19 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej.

M.P.2008.89.777 | zarządzenie z dnia 31 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie stopni oficerskich generała brygady oraz stopnia oficerskiego kontradmirała.

M.P.2008.89.775 | postanowienie z dnia 8 listopada 2008 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.88.774 | obwieszczenie z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2008.88.773 | obwieszczenie z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m[2] powierzchni użytkowej lokalu.

M.P.2008.88.772 | obwieszczenie z dnia 13 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2008 r.

M.P.2008.87.769 | komunikat z dnia 12 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.87.768 | obwieszczenie z dnia 12 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2008.87.766 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.87.765 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.87.764 | postanowienie z dnia 28 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.87.763 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie statutu Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

M.P.2008.86.760 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt utracił moc

Komitet Sterujący do spraw Projektu Terminal LNG w Świnoujściu.

M.P.2008.86.759 | zarządzenie z dnia 12 listopada 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.86.758 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.86.757 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.86.756 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.86.755 | postanowienie z dnia 25 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.86.754 | postanowienie z dnia 23 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.86.753 | postanowienie z dnia 22 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2009 Rokiem Polskiej Demokracji.

M.P.2008.86.752 | uchwała z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie w wojewódzkich sądach administracyjnych.

M.P.2008.85.751 | obwieszczenie z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Wykaz substancji czynnych dozwolonych do stosowania w produktach biobójczych oraz produktach biobójczych niskiego ryzyka.

M.P.2008.85.750 | obwieszczenie z dnia 15 października 2008 r. | Akt utracił moc

90. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę.

M.P.2008.85.749 | uchwała z dnia 7 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

M.P.2008.85.748 | uchwała z dnia 5 listopada 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.

M.P.2008.84.747 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderu.

M.P.2008.84.746 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.84.745 | postanowienie z dnia 17 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.84.744 | postanowienie z dnia 14 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.84.743 | postanowienie z dnia 13 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie członka Zarządu Narodowego Banku Polskiego i Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego.

M.P.2008.84.742 | postanowienie z dnia 24 października 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.84.741 | postanowienie z dnia 23 października 2008 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.83.740 | obwieszczenie z dnia 28 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.83.739 | obwieszczenie z dnia 23 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.83.738 | obwieszczenie z dnia 21 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

M.P.2008.83.737 | zarządzenie z dnia 30 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Białoruś-Polska. Umowa o ruchu osobowym. Mińsk.2007.12.20.

M.P.2008.83.733 | umowa międzynarodowa z dnia 20 grudnia 2007 r. | Akt obowiązujący

Maroko-Polska. Porozumienie o ustanowieniu trybu spotkań międzyrządowych.

M.P.2008.83.731 | umowa międzynarodowa z dnia 27 listopada 2001 r. | Akt obowiązujący

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.83.730 | postanowienie z dnia 9 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.83.729 | postanowienie z dnia 9 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.83.727 | postanowienie z dnia 20 października 2008 r. | Akt indywidualny

Mianowanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.83.726 | postanowienie z dnia 20 października 2008 r. | Akt indywidualny

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2009.

M.P.2008.82.725 | obwieszczenie z dnia 14 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie wzoru i wielkości emisji banknotu nominalnej wartości 10 zł oraz terminu wprowadzenia go do obiegu.

M.P.2008.82.724 | zarządzenie z dnia 24 października 2008 r. | Akt obowiązujący

Uzbekistan-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Taszkent.2007.10.02.

M.P.2008.82.721 | umowa międzynarodowa z dnia 2 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Uczczenie 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

M.P.2008.82.720 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Uczczenie postaci i dokonań błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego.

M.P.2008.82.719 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

M.P.2008.81.717 | komunikat z dnia 17 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem we wrześniu 2008 r. w stosunku do września 2002 r.

M.P.2008.81.716 | komunikat z dnia 14 października 2008 r. | Akt nienormatywny