Official Gazette

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2008 r.

M.P.2008.81.715 | komunikat z dnia 14 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów nieżywnościowych trwałego użytku w III kwartale 2008 r.

M.P.2008.81.714 | komunikat z dnia 14 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w III kwartale 2008 r.

M.P.2008.81.713 | komunikat z dnia 14 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Szacunki wartości produktu krajowego brutto na jednego mieszkańca w latach 2004-2006.

M.P.2008.81.711 | obwieszczenie z dnia 13 października 2008 r. | Akt utracił moc

Sytuacja radiacyjna kraju w III kwartale 2008 r.

M.P.2008.80.708 | komunikat z dnia 14 października 2008 r. | Akt utracił moc

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.80.706 | obwieszczenie z dnia 15 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2008.80.705 | postanowienie z dnia 11 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.80.704 | postanowienie z dnia 9 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.80.703 | postanowienie z dnia 9 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.80.702 | postanowienie z dnia 8 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.80.701 | postanowienie z dnia 8 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczenia.

M.P.2008.80.700 | postanowienie z dnia 1 kwietnia 2008 r. | Akt indywidualny

Uczczenie 30. rocznicy rozpoczęcia pontyfikatu Jana Pawła II.

M.P.2008.80.699 | uchwała z dnia 16 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość górnych jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2009.

M.P.2008.79.698 | obwieszczenie z dnia 7 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowisko komornika sądowego.

M.P.2008.79.697 | obwieszczenie z dnia 6 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Gruzja-Polska. Umowa o współpracy gospodarczej. Warszawa.2007.11.05.

M.P.2008.79.695 | umowa międzynarodowa z dnia 5 listopada 2007 r. | Akt obowiązujący

Termin i forma przekazania ankiety aktualizacyjnej krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

M.P.2008.78.694 | komunikat z dnia 14 października 2008 r. | Akt utracił moc

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009 r.

M.P.2008.78.692 | obwieszczenie z dnia 13 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Ministerstwu Środowiska.

M.P.2008.77.690 | zarządzenie z dnia 10 października 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: uchwała w sprawie ustalenia założeń polityki pieniężnej na rok 2008.

M.P.2008.77.689 | uchwała z dnia 13 października 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie orderów i odznaczenia.

M.P.2008.77.688 | postanowienie z dnia 31 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.77.687 | postanowienie z dnia 25 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie roku 2009 Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej.

M.P.2008.77.686 | uchwała z dnia 8 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętna stopa bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów.

M.P.2008.76.684 | obwieszczenie z dnia 24 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym udzielono w 2007 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.

M.P.2008.76.683 | obwieszczenie z dnia 2 października 2008 r. | Akt utracił moc

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Islamskiej Republice Afganistanu.

M.P.2008.76.675 | postanowienie z dnia 10 października 2008 r. | Akt utracił moc

Reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej w obradach Rady Europejskiej.

M.P.2008.75.674 | uchwała z dnia 9 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.74.670 | obwieszczenie z dnia 3 października 2008 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie założeń polityki pieniężnej na rok 2009.

M.P.2008.74.669 | uchwała z dnia 24 września 2008 r. | Akt utracił moc

Wietnam-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Hanoi.2005.01.17.

M.P.2008.74.665 | umowa międzynarodowa z dnia 17 stycznia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.73.664 | obwieszczenie z dnia 23 września 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderu.

M.P.2008.73.663 | postanowienie z dnia 26 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.73.662 | postanowienie z dnia 21 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.73.661 | postanowienie z dnia 21 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.73.660 | postanowienie z dnia 17 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów i odznaczeń.

M.P.2008.73.659 | postanowienie z dnia 17 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.73.658 | postanowienie z dnia 13 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.73.657 | postanowienie z dnia 13 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2007 r.

M.P.2008.72.656 | obwieszczenie z dnia 22 września 2008 r. | Akt nienormatywny

Nadanie orderów.

M.P.2008.72.655 | postanowienie z dnia 13 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.72.654 | postanowienie z dnia 12 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.72.653 | postanowienie z dnia 11 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.72.652 | postanowienie z dnia 11 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.72.651 | postanowienie z dnia 10 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.72.650 | postanowienie z dnia 10 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

M.P.2008.72.648 | postanowienie z dnia 17 września 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.71.647 | postanowienie z dnia 7 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.71.646 | postanowienie z dnia 5 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.71.645 | postanowienie z dnia 5 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.71.644 | postanowienie z dnia 3 marca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie odznaczeń.

M.P.2008.71.643 | postanowienie z dnia 29 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderu.

M.P.2008.71.642 | postanowienie z dnia 28 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.71.641 | postanowienie z dnia 28 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie orderów.

M.P.2008.71.640 | postanowienie z dnia 28 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia o nadaniu orderów i odznaczeń.

M.P.2008.71.639 | postanowienie z dnia 14 lutego 2008 r. | Akt indywidualny

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.70.637 | obwieszczenie z dnia 16 września 2008 r. | Akt nienormatywny

Wysokość wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

M.P.2008.70.636 | obwieszczenie z dnia 9 sierpnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.70.630 | postanowienie z dnia 11 września 2008 r. | Akt indywidualny

Zmiana postanowienia w sprawie odwołania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej.

M.P.2008.70.629 | postanowienie z dnia 5 września 2008 r. | Akt indywidualny

Upamiętnienie ofiar "Golgoty Wschodu".

M.P.2008.70.628 | uchwała z dnia 17 września 2008 r. | Akt nienormatywny

Maksymalne stawki opłat produktowych na rok 2009.

M.P.2008.69.626 | obwieszczenie z dnia 9 września 2008 r. | Akt jednorazowy

Wolne stanowiska sędziowskie.

M.P.2008.69.625 | obwieszczenie z dnia 9 września 2008 r. | Akt nienormatywny