Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Czersku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.112.797

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1925 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 21 października 1925 r.
o zwinięciu sądu pokoju w sądzie powiatowym w Czersku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Na podstawie art. 1 rozporządzenia Ministra byłej Dzielnicy Pruskiej o urządzeniu sądów pokoju w byłej dzielnicy pruskiej z dnia 15 grudnia 1919 r. (Tyg. Urząd. № 70, str. 416) i art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej (Dz. U. R. P. № 30, poz. 247) zarządza się co następuje:
Zwija się sąd pokoju w sądzie powiatowym w Czersku, należący do sądu okręgowego w Chojnicach w okręgu sadu apelacyjnego w Toruniu, ustanowiony rozporządzeniem Szefa Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 marca 1920 r. (Dz. Grzęd. № 13, poz. 119), przy równoczesnem wprowadzeniu na obszarze wymienionego sądu-sądu ławniczego.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1925 roku.