Art. 2. - Zniesienie Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.247

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.
Art.  2.

Kompetencje, przysługujące Ministrowi b. Dzielnicy Pruskiej, przechodzą na właściwych ministrów.

Rada Ministrów władna będzie wprowadzać zmiany w kompetencjach poszczególnych ministrów, wynikających z ustaw obowiązujących w b. dzielnicy pruskiej.