§ 2. - Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Czersku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.112.797

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1925 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 1925 roku.