§ 1. - Zwinięcie sądu pokoju w sądzie powiatowym w Czersku w okręgu sądu apelacyjnego w Toruniu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.112.797

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 listopada 1925 r.
§  1.
Zwija się sąd pokoju w sądzie powiatowym w Czersku, należący do sądu okręgowego w Chojnicach w okręgu sadu apelacyjnego w Toruniu, ustanowiony rozporządzeniem Szefa Departamentu Sprawiedliwości Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej z dnia 4 marca 1920 r. (Dz. Grzęd. № 13, poz. 119), przy równoczesnem wprowadzeniu na obszarze wymienionego sądu-sądu ławniczego.