[Wprowadzanie do obrotu własnych marek przez sklepy dyskontowe] - Art. 17d. - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji. - Dz.U.2022.1233 t.j. - OpenLEX

Art. 17d. - [Wprowadzanie do obrotu własnych marek przez sklepy dyskontowe] - Zwalczanie nieuczciwej konkurencji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1233 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 czerwca 2022 r.
Art.  17d.  [Wprowadzanie do obrotu własnych marek przez sklepy dyskontowe]

Czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych.