Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.99.663

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 26 października 1920 r.
w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca 1920 r. (Dz. Ust. 1920 r. № 40, poz. 243). *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82), i w porozumieniu z Ministerstwami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, niniejszem zarządzam, aby z dniem 1 listopada 1920 r. w Taryfie Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt, obowiązującej od dnia 1 czerwca r. b. wprowadzone zostały następujące zmiany i uzupełnienia:
W części III "Nomenklatura i klasyfikacja towarów".

Grupa 49: "Nafta i jej pochodne oraz wosk ziemny" otrzymuje redakcję następującą:

Klasa taryfy dla przesyłekUwagi
drobnychpółwagonowychwagonowych
Ropa naftowaIIII*)*) Patrz część V niniejszej taryfy, "Taryfa stacyjna na przewóz nafty i jej pochodnych".
Benzyna, ligroina, gazolina i t.p.IIII
Nafta oczyszczonaIIII
Oleje gazoweIIII
Oleje smarowe, tłuszcze techniczne i wazelina nieoczysczonaIIII
Parafina, wazelina oczyszczona, wosk ziemny i inne niewymienione przedmioty tej grupyIIII
Smoła naftowa, asfalt, gudron, koks naftowy i wszelkie odpadki, nienadające się do przerobki na smaryIIIIV
Ropał, nafta motorowa, mazutIIIIV

W zależności od. powyższego należy odpowiednio zmienić i uzupełnić wykaz alfabetyczny do rzeczonej Nomenklatury i klasyfikacji towarów.

Ponadto do tejże taryfy wprowadza się z dniem 1 listopada r. b. nową część V-tą treści następującej:

"Część V." Taryfa stacyjna na przewóz nafty i jej pochodnych.

Taryfa specjalna № 1.

Za przewóz przesyłek ropy naftowej w beczkach lub cysternach, przy obliczeniu przewoźnego za rzeczywistą wagę, nie mniej jednak niż za 10.000 kg. od 1istu przewozowego i wagonu, pomiędzy niżej wymienionemi stacjami, pobiera się następujące opłaty przewozowe:

Do stacjiOpłaty w fenigach za 100 klg.
Od stacjiDziedziceJasłoJedliczeKołomyjaKrosnoLimanowaStanisławówTrzebiniaUstrzykiZagórzany
Borysław-Tustanowice45.3023.3021.3022.3020.3035.3016.3041.3012.3025.30
Drohobycz44.3021.3020.3021.3019.3034.4015.3040.3011.3024.30
Iwonicz31.304.002.4038.301.8017.3033.3026.308.606.70
Jedlicze29.302.50-40.301.8015.3034.3025.3010.205.10
Kołomyja63.3042.3040.30-39.3054.306.4058.3031.3044.30
Krosno30.303.201.8039.30-16.3034.3025.309.405.90
Mokre36.309.808.2036.607.4022.3031.3032.306.1012.30
Nadworna61.3040.3038.309.4038.3053.304.7057.3029.3043.30
Olszanica37.3010.108.5032.307.7023.3027.3032.302.5012.30
Rożniatów-Krechowice53.3030.3028.3013.3028.3043.307.4048.3019.3033.30
Rymanów31.304.603.0038.302.2017.3032.3027.308.007.30
Skołyszyn52.604.007.2086.608.8024.6074.6044.6026.604.60
Stanisławów57.3036.3034.306.4034.3049.30-53.3025.3039.30
Stary Sambor42.3019.3018.3027.3017.3032.3022.3038.308.8022.30
Ustrzyki38.3011.300.2031.309.4024.3025.3034.30-14.30
Zagórz35.308.106.5034.305.7021.3029.3030.304.5010.70
Zagórzany25.303.505.1044.305.9011.3039.3020.3014.30

Uwaga: Przesyłki powinny być nadawane za listami przewozowemi, adre-sowanemi do rafinerji nafty lub benzyny, położonych na terytor-jum Państwa Polskiego.

W razie skierowania przesyłek na podstawie zlecenia dodatkowego nadawcy do stacji, nie wskazanych w niniejszej taryfie, przewoźne oblicza się według taryfy normalnej za całą przestrzeń".

Warszawa, dnia 17 października 1920 r.

SPROSTOWANIA:

c) do rozporządzenia Min. Kolei Żelaznych (poz. 663).

W № 99 w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych w przedmiocie zmian i uzupełnień Taryfy Ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (poz. 663) w tych miejscach, w których mowa o części V taryfy, winny być słowa: "Część VI taryfy". W tymże rozporządzeniu, na str. 1788, w Taryfie stacyjnej na przewóz nafty i jej pochodnych zamiast: "Opłaty w fenigach za 100 klg." winno być: "Opłaty w markach i fenigach za 100 klg."

* Rozporządzenie zmienione przez rozporządzenie z dnia 2 marca 1921 r. (Dz.U.21.25.141) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 marca 1921 r.