Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.25.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 marca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 2 marca 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw z 1919 r. № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82) w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu zarządzam co następuje:
z dniem 15 marca 1921 r. taryfa specjalna № 1, stanowiąca część VI taryfy ogólnej na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ustaw R. P. z 1920 r. № 99, poz. 663), według której przewidziane są opłaty przewozowe za przewóz przesyłek ropy naftowej, uzupełnia się w sposób następujący:
Do stacjiDziedziceJasłoJedliczeKołomyjaKrosnoLimanowaStanisławówTrzebiniaUstrzykiZagórzany
Od stacjiOpłaty w markach i fenigach za 100 kg.
Skołyszyn52.604.007.2086.608.8024.6074.6044.6026.604.60