Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.62.409

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 1 lipca 1920 r.
w przedmiocie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku.

Na podstawie zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r. Dz. Praw P. P. № 63 poz. 371 i dekretu o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych - surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego z dn. 7 lutego 1919 r. Dz. Praw. P. P. № 14 poz. 161 zarządzam co następuje:
Z dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia wysokość opłat objętych taksą dołączoną do rozporządzenia Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w państwowych zakładach badania żywności i przedmiotów użytku z dn. 28 lipca 1919 r. (Dz. Ustaw Rp. P. № 71 poz. 422) zostaje podwyższona trzykrotnie t. j. o 200%.