Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.91.600

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 20 września 1920 r.
w sprawie rozciągnięcia rozporządzenia w przedmiocie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku z dnia 28 lipca 1919 roku № 24890 (Dz. Ustaw № 71 poz. 422) i zmiany taksy z dnia 1-go lipca 1920 r. (Dz. Ustaw P. P. № 62 poz. 409) na obszar byłego zaboru austrjackiego.

Na podstawie zasadniczej ustawy sanitarnej z dn. 19 go lipca 1919 r. Dz. Praw P. P. № 63 poz. 371 i dekretu o nadzorze nad wyrobem i sprzedażą artykułów zastępczych-surogatów produktów spożywczych i przedmiotów użytku publicznego z dn. 7 lutego 1919 r. Dz. Praw P. P. № 14 poz. 161 zarządzam co następuje:
Art.  1.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w Państwowych Zakładach badania żywności i przedmiotów użytku z dnia 28 lipca 1919 r. № 24890 Dz. Ustaw P. P. № 71 poz. 422 i rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zmiany taksy za badanie żywności i przedmiotów użytku publicznego w Państwowych Zakładach badania żywności; przedmiotów użytku z dn. 1 lipca 1920 r. Dz. Ustaw P. P. № 62 poz. 409 rozciąga się na obszar byłego zaboru austrjackiego.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejszego obowiązuje z dniem ogłoszenia