Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.16.96

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 3 lutego 1921 r.
w sprawie zmiany postanowień, dotyczących tymczasowej bezpośredniej komunikacji z kolejami Wolnego Miasta Gdańska.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. z 1919 r. № 14 poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemyślu i Handlu zarządzam co następuje:
W związku z podwyższeniem o 100% taryf osobowych i bagażowych na polskich kolejach państwowych od dnia 1 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 109 poz. 721) zmienia się rozporządzenie z dnia 6 września 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej między stacjami polskich kolei państwowych a stacjami położonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska oraz między stacjami polskich kolei państwowych przez obszar Wolnego Miasta Gdańska (Dz. Ust. R. P. z, 1920 r. № 87 poz. 576) w sposób następujący:

Rozdział A. Komunikacja osobowa i bagażowa.

W punkcie 1, ustępie drugim, zdaniu pierwszem oraz w punkcie 2, ustępie trzecim słowa "w potrójnej wysokości" zmienia się na słowa "w wysokości sześciokrotnej".