Zmiana nazwy Wielkopolskiej Izby Skarbowej w Poznaniu oraz Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudziądzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.89.701

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 20 listopada 1930 r.
w sprawie zmiany nazwy Wielkopolskiej Izby Skarbowej w Poznaniu oraz Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudziądzu.

Na podstawie art. 3 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) oraz art. 2 ustęp 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 247) zarządzam co następuje:
Zmienia się nazwę izb skarbowych, utworzonych rozporządzeniem Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 września 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 724) - Wielkopolskiej Izby Skarbowej w Poznaniu na "Izba Skarbowa w Poznaniu", tudzież Pomorskiej Izby Skarbowej w Grudziądzu na "Izba Skarbowa w Grudziądzu".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.