Zmiana granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.19.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 marca 1938 r.
o zmianie granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 80, poz. 555) zarządza się co następuje:
Z gromady Niwka w Gminie wiejskiej Mosina w powiecie śremskim w województwie poznańskim wyłącza się: parcele obrębu Puszczykowo las - karta 1 - Nr 77/1, 78/1, 79/1, 47/2, 49/3, 72/3, 73/3, 74/3, 75/3, 51/4, 53/5, 54/5, 57/5, 67/5, 68/5, 63/6, 34/7, 66/8, 41/9, 59/9, 55/10, 11, 12, 13, 14, 61/15, 62/15, 16, 36/17c, 37/17c, 17a, 17b, 18, 28/19, 29/19, 30/19, 39/19, 38/19, 43/19, 45/19, 48/19, 58/19, 69/17, 70/17, 71/17, 60/19, 64/19, 65/19 o łącznym obszarze 267.7110 ha, parcele obrębu Puszczykowo gmina-karta 1- Nr 339/5, 340/5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 998/18, 51, 1002/52, 1003/52, 53, 54, 746/57, 747, 56, 748/57 o łącznym obszarze 23.0630 ha, parcelę obrębu Puszczykowo Stare - karta 1-Nr 279/39 o obszarze 0.0949 ha oraz parcele obrębu Jeziory - karta 2 - Nr 32/5, 46/5, 47/5, 6, 42/7, 43/7, 8, 11b, 11c, 34/13, 35/13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 44/25, 45/25, 26, 27, 28 o łącznym obszarze 433.5260 ha i włącza się je do gromady Puszczykowo w gminie wiejskiej Puszczykowo w powiecie poznańskim w tymże województwie.
Z gromady Głuszyna w gminie wiejskiej Krzesiny, w powiecie poznańskim w województwie poznańskim wyłącza się parcele obrębu Głuszyna - karta 1 - Nr 173, 174, 175, 176, 176 bis, 177, 216/151, 217/152, 220/155, 222/162, 221/164, 219/165, 218/166, 225/167, 226/168, 223/169, 224/171, 227/171, 228/172 o łącznym obszarze 14.5012 ha, parcele obrębu Daszewice II - karta 1 - Nr 244, 612/245, 613/245, 246, 247, 614/248, 615/248, 616/249, 617/249, 250, 251, 624/252, 625/253, 626/254, 627/255, 628/256, 257, 258, 259, 260, 629/261, 263, 264, 265, 619/266, 621/267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 630/274, 632/276, 633/276, 634/276, 635/276, 277, 636/278, 618/266, 620/267 o łącznym obszarze 13.5000 ha, a z gromady Piotrowo w tejże gminie wiejskiej wyłącza się parcele obrębu Piotrowo Nr 59, 60, 61, 62, 63, 64, 76/33, 77/33, 78/33, 79/33, 83/33, 82/32, 84/31, 85/31, 29/30, 92/22, 91/22, 93/22, 141/22, 143/22, 142/22, 95/22, 97/26, 98/26, 87/73, 86/73 o łącznym obszarze 24.9311 ha - i włącza się je do gromady Daszewice w gminie wiejskiej Kórnik w powiecie śremskim w tymże województwie.
Z gromady Puszczykowo w gminie wiejskiej Puszczykowo w powiecie poznańskim w województwie poznańskim wyłącza się parcelę 21 obrębu Mosina - karta 5 o obszarze 0,0890 ha i włącza się ją do gminy miejskiej Mosina w powiecie śremskim w tymże województwie.
Z gromady Puszczykowo w gminie wiejskiej Puszczykowo w powiecie poznańskim w województwie poznańskim wyłącza się parcelę Nr 1 obrębu Rogalinek - karta 1 - o powierzchni 1.8430 ha i włącza się do gromady Rogalinek w gminie wiejskiej Mosina w powiecie śremskim w tymże województwie.
Z gromady Rakówka w gminie wiejskiej Czempiń w powiecie kościańskim w województwie poznańskim wyłącza się parcele obrębu Marianowo - karta 2 - Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 o łącznym obszarze 1.6299 ha, i włącza się je do gromady Brodnica w gminie wiejskiej Śrem, w powiecie śremskim w tymże województwie.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.