§ 2. - Zmiana granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.19.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1938 r.
§  2.
Z gromady Głuszyna w gminie wiejskiej Krzesiny, w powiecie poznańskim w województwie poznańskim wyłącza się parcele obrębu Głuszyna - karta 1 - Nr 173, 174, 175, 176, 176 bis, 177, 216/151, 217/152, 220/155, 222/162, 221/164, 219/165, 218/166, 225/167, 226/168, 223/169, 224/171, 227/171, 228/172 o łącznym obszarze 14.5012 ha, parcele obrębu Daszewice II - karta 1 - Nr 244, 612/245, 613/245, 246, 247, 614/248, 615/248, 616/249, 617/249, 250, 251, 624/252, 625/253, 626/254, 627/255, 628/256, 257, 258, 259, 260, 629/261, 263, 264, 265, 619/266, 621/267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 630/274, 632/276, 633/276, 634/276, 635/276, 277, 636/278, 618/266, 620/267 o łącznym obszarze 13.5000 ha, a z gromady Piotrowo w tejże gminie wiejskiej wyłącza się parcele obrębu Piotrowo Nr 59, 60, 61, 62, 63, 64, 76/33, 77/33, 78/33, 79/33, 83/33, 82/32, 84/31, 85/31, 29/30, 92/22, 91/22, 93/22, 141/22, 143/22, 142/22, 95/22, 97/26, 98/26, 87/73, 86/73 o łącznym obszarze 24.9311 ha - i włącza się je do gromady Daszewice w gminie wiejskiej Kórnik w powiecie śremskim w tymże województwie.