§ 4. - Zmiana granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.19.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1938 r.
§  4.
Z gromady Puszczykowo w gminie wiejskiej Puszczykowo w powiecie poznańskim w województwie poznańskim wyłącza się parcelę Nr 1 obrębu Rogalinek - karta 1 - o powierzchni 1.8430 ha i włącza się do gromady Rogalinek w gminie wiejskiej Mosina w powiecie śremskim w tymże województwie.