§ 7. - Zmiana granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.19.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1938 r.
§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1938 r.