§ 6. - Zmiana granic powiatów: śremskiego, poznańskiego i kościańskiego w województwie poznańskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.19.156

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 marca 1938 r.
§  6.
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.