Zm.: rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.8.43

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 14 marca 1945 r.
o zmianie rozporządzenia z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne.

Na podstawie § 58 ustawy z dnia 23 maja 1883 r. o ewidencji katastru podatku gruntowego (austr. dz. u. p. Nr 83), oraz rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lutego 1928 r. w sprawie zmiany §§ 54 i 57 tejże ustawy (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 155) zarządzam, co następuje:
Przewidziane w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 92) opłaty za wykonane prace katastralne podwyższa się czterokrotnie.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.