§ 1. - Zm.: rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.8.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 1945 r.
§  1.
Przewidziane w § 1 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 92) opłaty za wykonane prace katastralne podwyższa się czterokrotnie.