§ 2. - Zm.: rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1934 r. w sprawie opłat za prace katastralne.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.8.43

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 marca 1945 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.