§ 1. - Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby... - Dz.U.1990.24.143 - OpenLEX

§ 1. - Zakres i sposób stosowania przepisów Kodeksu pracy o bezpieczeństwie i higienie pracy przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.24.143

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1990 r.
§  1.
1.
Przy wykonywaniu pracy przez osoby przebywające w zakładach karnych i zakładach dla nieletnich przepisy art.: 207-210 § 1-2, 212-215, 216 § 1-4, 217 § 1-2, 218 § 1, 221 § 1, 222-230 i 232-235 działu dziesiątego Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio.
2.
Zakładem karnym w rozumieniu rozporządzenia jest także areszt śledczy, oddział zewnętrzny zakładu karnego lub aresztu śledczego, a zakładem dla nieletnich jest zakład poprawczy i schronisko dla nieletnich.