[Narzędzia pracy] - Art. 218. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 218. - [Narzędzia pracy] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  218.  [Narzędzia pracy]

Przepisy art. 215 i 217 stosuje się odpowiednio do narzędzi pracy.