[Standardy jakości maszyn i urządzeń] - Art. 217. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 217. - [Standardy jakości maszyn i urządzeń] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  217.  [Standardy jakości maszyn i urządzeń]

Niedopuszczalne jest wyposażanie stanowisk pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności określonych w odrębnych przepisach.