[Obligatoryjne stosowanie zabezpieczeń] - Art. 216. - Kodeks pracy. - Dz.U.2022.1510 t.j. - OpenLEX

Art. 216. - [Obligatoryjne stosowanie zabezpieczeń] - Kodeks pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1510 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  216.  [Obligatoryjne stosowanie zabezpieczeń]
§  1. 
Pracodawca wyposaża w odpowiednie zabezpieczenia maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań określonych w art. 215.
§  2. 
W przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenia należy do obowiązków pracodawcy.