§ 7. - Wykonanie dekretu o stanie wojennym w zakresie gromadzenia środków pieniężnych, obrotu pieniężnego i obsługi finansowej oraz udzielania kredytów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1981.29.162

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1982 r.
§  7. 2
Upoważnia się Ministra Finansów i Prezesa Narodowego Banku Polskiego do stopniowego znoszenia ograniczeń określonych w rozporządzeniu w miarę powstawania warunków uzasadniających podejmowanie takich działań.
2 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 18 stycznia 1982 r. (Dz.U.82.1.8) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 1982 r.