[Maksymalna wysokość stawek] - § 2. - Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych... - Dz.U.2002.27.271 - OpenLEX

§ 2. - [Maksymalna wysokość stawek] - Warunki ustalania oraz sposób dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.27.271

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2011 r.
§  2.  1 [Maksymalna wysokość stawek]
 Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:
1)
dla samochodu osobowego:
a)
o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
b)
o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
2)
dla motocykla - 0,2302 zł,
3)
dla motoroweru - 0,1382 zł.
1 § 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 października 2004 r. (Dz.U.04.237.2376) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 2004 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 23 października 2007 r. (Dz.U.07.201.1462) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 listopada 2007 r.