Delegowanie urzędników sądów i prokuratury - OpenLEX

Culepa Michał, Delegowanie urzędników sądów i prokuratury

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 marca 2011 r.
Autor:

Delegowanie urzędników sądów i prokuratury

Status urzędnika sądowego lub prokuratury nakłada na zatrudnionego szereg obowiązków. Jednym z nich jest konieczność wykonywania obowiązków służbowych poza stałym miejscem pracy – w innym sądzie lub jednostce prokuratury, na podstawie delegowania. Z tytułu delegowania urzędnikowi przysługują specjalne świadczenia. Komentarz omawia rodzaje i zasady przyznawania tych świadczeń (m.in. diety, zwrot kosztów podróży), a także kategorie pracowników podlegających delegowaniu, podmioty delegujące i warunki delegacji. Komentarz zilustrowano przykładami praktycznymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX