Art. 7. - [Statut województwa] - Samorząd województwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1668 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2021 r. do: 31 października 2021 r.
Art.  7.  [Statut województwa]
1. 
Ustrój województwa jako jednostki samorządu terytorialnego określa statut województwa uchwalony po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów.
2. 
Statut i jego zmiany podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.