Czy istnieje zamknięty katalog regulacji, które powinien zawierać statut jednostki samorządu terytorialnego?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Makowski Kamil
Odpowiedzi udzielono: 20 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przepisy statutu powinny być konstruowane zgodnie z zasadami technik prawodawczych, w sposób jasny i niebudzący wątpliwości interpretacyjnych.

Czy katalog regulacji, które powinien zawierać statut jednostki samorządu terytorialnego, jest katalogiem zamkniętym?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access