Art. 100. - [Zwolnienie z opłat sądowych] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.609 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 maja 2024 r. do: 31 grudnia 2025 r.
Art.  100.  [Zwolnienie z opłat sądowych]

Postępowanie sądowe, o którym mowa w artykułach poprzedzających, jest wolne od opłat sądowych.