[Zwolnienie z opłat sądowych] - Art. 100. - Samorząd gminny. - Dz.U.2022.559 t.j. - OpenLEX

Art. 100. - [Zwolnienie z opłat sądowych] - Samorząd gminny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.559 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  100.  [Zwolnienie z opłat sądowych]

Postępowanie sądowe, o którym mowa w artykułach poprzedzających, jest wolne od opłat sądowych.