§ 1. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu... - Dz.U.1926.48.287 - OpenLEX

§ 1. - Rozciągnięcie na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.48.287

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 1926 r.
§  1.
Na obszar Spisza i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, rozciąga się moc obowiązującą:
a)
ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. P. P. P. № 65, poz. 394), w brzmieniu nadanem ustawami z dnia 11 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 26, poz. 147) i z dnia 14 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. № 18, poz. 142);
b)
ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. w przedmiocie uprawnień Ministra Pracy i Opieki Społecznej do powoływania Nadzwyczajnych Komisyj Rozjemczych do załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. № 71, poz. 686).