Diety dzienne dla członków komisyj rozjemczych, powołanych, - w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów... - Dz.U.1926.124.718 - OpenLEX

Diety dzienne dla członków komisyj rozjemczych, powołanych, - w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i pracownikami rolnymi, - na obszarze Spisza i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1926.124.718

Akt utracił moc
Wersja od: 22 grudnia 1926 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI I MINISTREM SKARBU.
z dnia 17 grudnia 1926 r.
o dietach dziennych dla członków komisyj rozjemczych, powołanych, w myśl ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami i pracownikami rolnymi, - na obszarze Spiszą i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej.

Na mocy art. 15 i 22 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. P. P. P. № 65, poz. 394), § 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 r. w tej sprawie (Dz. U. R. P. № 118, poz. 782), § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1926 r. o rozciągnięciu na obszar Spiszą i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej ustaw o załatwianiu zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. № 48, poz. 287) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Skarbu z dnia 12 czerwca 1926 r. o rozciągnięciu na obszar Spiszą i Orawy, należący do Rzeczypospolitej Polskiej, mocy obowiązującej rozporządzeń w sprawie załatwiania zatargów zbiorowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. № 66, poz. 393) zarządza się, co następuje:
Wysokość diet dziennych, przysługujących na podstawie § 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej, wydanego w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1920 roku (Dz. U. R. P. № 118, poz. 782) członkom komisyj rozjemczych określa się na obszarze Spiszą i Orawy, należącym do Rzeczypospolitej Polskiej, jak następuje:
1.
Przewodniczący, o ile nim nie jest Inspektor Pracy, za każdy dzień, w którym odbywają się posiedzenia komisyj rozjemczych, pobiera wynagrodzenie, odpowiadające każdorazowej diecie dziennej urzędnika państwowego IX stopnia służbowego;
2.
Członkowie pobierają wynagrodzenie, odpowiadające każdorazowej diecie dziennej urzędnika państwowego X stopnia służbowego;
3.
Przewodniczącemu, o ile nim nie jest Inspektor Pracy, zwraca się koszta podróży za bilety kolejowe II klasy, członkom za bilety kolejowe III klasy, koszta furmanki oraz za podróż pieszo w stosunku 25 groszy za kilometr, o ile przebyta odległość wynosi więcej niż 3 (trzy) kilometry.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.