Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.18.142

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1922 r.

USTAWA
z dnia 14 lutego 1922 r.
zmieniająca art. 9 ustawy z dnia 11 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych między pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. P. P. P. z 1919 r. № 65, poz. 394 i Dz. U. R. P. z 1921 r. № 26 poz. 147)

Art.  1.

Art. 9 ustawy z dnia 11 marca 1921 r. w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych między pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. z 1921 r. № 26 poz. 147) otrzymuje brzmienie następujące:

"Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje wraz z ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 r. o załatwianiu zatargów zbiorowych między pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. P. P. P. z 1919 r. № 65 poz. 394) na terenie b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego".

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.

Art.  3.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem jej ogłoszenia.