Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.35.205

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 marca 1921 r.
w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych na ziemie przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.

Na mocy art. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. o unormowaniu stanu prawnopolitycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 16 poz. 93) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. z 1919 r. № 65 poz. 391) rozciąga się na ziemie, przyłączone do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.