Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.97.710

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 listopada 1921 r.
o uzupełnieniu postanowień rozporządzenia o organizacji władz i urzędów skarbowych.

Na zasadzie art. 13 ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. № 65, poz. 391), oraz. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej tej ustawy na ziemie, przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. № 35, poz. 205) zarządza się co następuje:
§  1. § 58, punkt 3, rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. do ustawy o organizacji władz i urzędów skarbowych na obszarze województw: białostockiego, kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego i warszawskiego (Dz. U. R. P. z 1920 r. № 15, poz. 81) uzupełnia się następującym ustępem:

"W nagłych niecierpiących zwłoki wypadkach, o ile to jest możliwe bez szkody dla służby i nie wymaga substytucji, połączonych z kosztami, mogą naczelnicy urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych udzielać urlopów do pobytu w kraju urzędnikom do VIII stopnia służbowego włącznie najdłużej do dni 14, a pozostałemu podwładnemu personelowi do dni 8, w ciągu roku kalendarzowego, obowiązani są jednak donosić o tem za każdym razem izbie skarbowej".

§ 66, punkt 2 tegoż rozporządzenia uzupełnia się następującym ustępem:

"W nagłych niecierpiących zwłoki wypadkach, o ile to jest możliwe bez szkody dla służby i nie wymaga substytucji, połączonych z kosztami, mogą naczelnicy urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych udzielać urlopów do pobytu w kraju podwładnym urzędnikom najdłużej do dni czternastu, zaś funkcjonariuszom kontroli skarbowej, dietarjuszom i służbie niższej do dni ośmiu w ciągu roku kalendarzowego, obowiązani są jednak donosić o tem za każdym razem izbie skarbowej".

§ 72 powołanego wyżej rozporządzenia uzupełnia się następującym ustępem:

"W nagłych niecierpiących zwłoki wypadkach, o ile to jest możliwe bez szkody dla służby i nie wymaga substytucji, połączonych z kosztami, mogą inspektorzy akcyzowi udzielać podwładnym urzędnikom kontroli skarbowej i funkcjonarjuszom tejże kontroli urlopów do pobytu w kraju najdłużej do ośmiu dni w ciągu soku kalendarzowego, obowiązani są jednak donosić o tem za każdym razem urzędowi skarbowemu akcyz i monopolów państwowych".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.