Ratyfikacja traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.44.458

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1924 r.

USTAWA
z dnia 6 maja 1924 r.
w przedmiocie ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.

Na mocy art. 44 Konstytucji oglądam ustawę na stepującej treści:

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie 10 listopada 1923 r.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Zagranicznych, postanowień zaś samego traktatu - właściwym ministrom.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia.