Art. 1. - Ratyfikacja traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie dnia 10 listopada 1923 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.44.458

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 1924 r.
Art.  1.

Wyraża się zgodę na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji traktatu handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Finlandją, podpisanego w Warszawie 10 listopada 1923 r.