Uchylenie obowiązującyh rozporządzeń w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających zagranicą. - M.P.1931.10.7 - OpenLEX

Uchylenie obowiązującyh rozporządzeń w sprawie wydawania kart legitymacyjnych dla komiwojażerów polskich, działających zagranicą.

Monitor Polski

M.P.1931.10.7

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 stycznia 1931 r.