Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1100

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 grudnia 1923 r.
w przedmiocie przedłużenia terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Na zasadzie art. 1 dekretu w przedmiocie uzupełnienia i zmiany przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu Sądu Apelacyjnego Lubelskiego z dnia 23 grudnia 1918 roku (Dz. P. P. P. № 21 poz. 71) zarządza się co następuje:
Terminy do zapozwania indosantów tudzież do urzeczywistnienia prawa regresu przedłużone do dnia 1 stycznia 1924 r. na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 64 poz. 498) wzglądem weksli wystawionych przed dniem 1 listopada 1915 roku, przedłuża się. do dnia 1 lipca 1924 roku.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r.