§ 2. - Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1100

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.
§  2.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1924 r.