§ 1. - Przedłużenie terminów wekslowych w okręgu Sądu Apelacyjnego w Lublinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.133.1100

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1923 r.
§  1.
Terminy do zapozwania indosantów tudzież do urzeczywistnienia prawa regresu przedłużone do dnia 1 stycznia 1924 r. na zasadzie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 64 poz. 498) wzglądem weksli wystawionych przed dniem 1 listopada 1915 roku, przedłuża się. do dnia 1 lipca 1924 roku.