Art. 1. - Uzupełnienie i zmiana przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego.

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1918.21.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 1918 r.
Art.  1.

Terminy do zapozwania indosantów, tudzież do urzeczywistnienia prawa regresu, przedłużone artykułem 6 - ym przepisów tymczasowych o moratorjum w okręgu sądu apelacyjnego lubelskiego (Dziennik Praw. № 3 poz. 3) do dnia 1 - go stycznia 1919 r. wzglądem weksli, wystawionych przed dniem 1 - ym listopada 1915 r., przedłuża się do dnia 1 - go lipca 1919 r. Rada Ministrów w miarę potrzeby władną będzie przedłużać powyższe terminy i na dalsze okresy czasu.